Books – Bella Berger

9.00

3 in stock

Bella ma kinitx ghalkollox komda b’persunitha. Kienet tinheba go flokkijiet wesghin u l-gins kienet issibu komdu ghal kull okkazjoni. Kultant xtaqet tkun bhal habibitha, Jasmine, bl-ghadam ta’ genbejha mqabbez ‘l barra jew bhal ohtha Darlene, b’figura ta’ ballerina. Marvin ta’ hdejhom minn dejjem kien nitfa ta’
tifel.
Imma ghaliex in-nies jiggudikawk minn kif tidher aktar milli x’taf taghmel? U ghalfejn dawk ta’ madwarek jibqghu jinbidlu? Jew jiddettawlek x’ghandek tibdel biex tidher ahjar? Shabek ikollhom genn biex jikbru, jew iwarrbuk imbaghad jergghu jkellmuk xhin ikun komdu ghalihom.
Dawk li tkun thobb tibza li jitilqu? In-nanna Bianca se tibqa’ maghha, tirrakkontalha, tinkoraggiha f’holmietha? U Bella kienet lesta li tinbidel? Kienet lesta li tikber?

3 in stock

SKU: 9789993274353 Categories: , , Tag: