Books – Hrejjef Magici – Is-Suldat tal-Landa

3.75

Out of stock

Tifel makakk, suldat qalbieni u principessa kapriccuza huma whud mill-karattri li se tiltaqa’ maghhom f’din is-sensiela li tigbor fiha l-hrejjef favoriti tieghek! Iftah il-ktieb u ntilef f’dawn il-grajjiet mimlijin magija u avventura!

Meta tliet qzieqez jitilqu mid-dar, jahsbu li se jghixu hajja libera u komda. Ghalhekk, kull wiehed minnhom jibni dar ghalih. Izda meta jdeffes denbu l-lupu l-kattiv, jaghmlilhom hajjithom difficli.

Out of stock

SKU: 9789990918212 Categories: , , Tag: