Books – Ic-Cavetta tad-Deheb

14.95

2 in stock

Storja ta’ mhabba mimlija tlajja’ u nzul, u li tohrog fid-dieher il-qasma kbira ta’ bejn il-hajja felici u l-kumdità tas-sinjur, b’kuntrast mas-semplicità u t-tbatija tal-fqir.

Il-familja Brewster hija familja ghanja, imma s-sitwazzjoni tal-familja hija bhal kobba mhabbla. Min hija ezattament il-familja Brewster, u x’inhuma l-misteri taghha?

Allison Brewster, studenta zaghzugha l-gmiel taghha, hija l-eredi ta’ fortuna kbira u tfajla b’qalb li taf thobb. Gerald Winchester, zaghzugh innocenti, twajjeb u genwin, huwa skrivan fl-ufficcju ta’ bankier sinjur. John Hubbard, ragel ghajjur u kattiv, huwa l-prokuratur legali tal-familja Brewster.

X’inhu d-destin ahhari ta’ dawn it-tliet karattri principali?

Rakkont li jhalli lill-qarrej sal-ahhar fuq ix-xwiek sabiex jiskopri s-sigrieti tal-familja Brewster u s-sinifikat tal-famuza cavetta tad-deheb.

2 in stock

SKU: 9789918211371 Category: Tag: