Il-Malti Avvanzat – 2

16.95

1 in stock

Noti dettaljati u karti mudell ghat-tieni karta tal-ezami

1 in stock

SKU: 9789918210183 Categories: , ,

Description

Dan il-ktieb qieghed imfassal apposta biex jghinek, jiggwidak u jippreparak ghat-tieni karta tal-ezami tal-Malti fil-livell avvanzat.

Dan il-ktieb hu miktub minn zewg ghalliema tal-Malti, li ghallmu l-livelli kollha tal-MATSEC, ghalhekk l-informazzjoni li fih hi pprezentata b’mod car u konciz.

Fih jinkludi:

Noti dwar il-poeziji fil-gabra Mal-Fanal Hemm Harstek Tixghel;
Noti dwar il-poeziji fil-gabra Xi Drabi Mqar Persuna;
Pariri dwar il-kitba tal-komponimenti letterarji;
Mudelli tal-komponimenti letterarji;
Noti fuq l-analizi ta’ kritika tal-poezija;
Noti fuq l-analizi ta’ kritika tal-proza;
Mudell tal-komponiment tal-analizi ta’ kritika;
Glossarju ta’ termini letterarji;
5 karti mudell tat-tieni karta tal-ezami;
Kitba aggornata skont l-ahhar regolamenti tal-ortografija.