Malti.F Il-5 Targa A

9.95

6 in stock

– Siltiet ta’ fehim mill-qari u attivitajiet fil-lingwa Maltija ghal-Livell Primarju.
– Ghal studenti tal-5 sena

6 in stock

SKU: 9789993259657 Categories: , ,

Description

Hekk kif tiftah dan il-ktieb se ssib jilqghek numru ta stejjer differenti. Uhud minnhom se jihduk lura fi zmien l-imghoddi gewwa l-gzejjer Maltin u Ghawdxin. x’saret taf Esmeralda dwar il-loghob tradizzjonali Malti? U Jessica, x’tghallmet dwar it-tempji u l-katakombi li ghandna madwar Malta u Ghawdex? Tithajjar issir taf aktar dwar pajjizi li jinsabu f’kontinent iehor? Stejjer ohra zgur li se jqabbduk il-kurzita’. Min jaf liema bieb kien jiftah il-muftieh li kellu n-nannu ta’ Thomas! Tixtieq tkun taf x’qaltlu l-pittura msahhra lil Adrian? Tghid x’qalilha Cisju, ir-Re tal-karnival, lic-ckejkna Nina? Dawn l-stejjer u aktar qeghdin jistennewk tiskoprihom f’dan il-ktieb.