Malti Għalina T-Tfal 2

6.50

4 in stock

4 in stock

SKU: 9789995720254 Categories: , ,

Description

Dan il-ktieb qieghed imfassal apposta biex jghinek u jiggwidak tkopri s-sillabu tat-tieni klassi tal-primarja. Dan il-ktieb jirrevedi u jkompli jibni fuq tal-ewwel klassi. F’dan il-ktieb, it-tfal huma meghjuna mill-karattru ta’ Kika (pengwin), annimal li se tghidilhom kif ghandhom jimxu pass pass biex ikomplu jsahhu l-hiliet taghhom fil-Malti. In-nota tal-grammatika se tkun go kaxxa hi s-sugu tal-lezzjoni! Dan il-ktieb hu miktub minn zewg ghalliema li ggradwaw fil-Malti. Maghhom kien hemm tim ta’ ghalliema ohra minn ghadd ta? skejjel tal-primarja u studenti tal-primarja li ghenu lill-awturi jipperfezzjonaw il-ktieb.

Fih jinkludi:

– Revizjoni tas-sillabu tal-ewwel klassi tal-primarja;
– Is-sillabu kollu tat-tieni klassi tal-primarja;
– Noti tal-grammatika;
– Ezercizzji varji ta’ livelli differenti;
– Stampi kkuluriti li jghinu lill-istudenti u jaghtuhom gost;
– Simboli li vizwalment jispjegaw lill-istudenti x’mistenni minnhom fl-ezercizzji;
– Kitba aggornata skont l-ahhar regolamenti tal-ortografija;