Books – Marija – L-Għejbien ta’ Clotilde

17.96

Out of stock

Alfredo Eduardo Borg
Addattat minn Charles B. Spiteri

Out of stock

SKU: 9789995799441 Categories: , , Tag:

Description

Marija l-Hamra, li tigi omm in-nanu, rabbiet b’tant ghozza u mhabba lil Clotilde li kienet inghatat lilha b’hafna misteri meta din kien ghad kellha biss sentejn.
Luciano ta’ Santarosa jiltaqa’ ma’ Marija, in-nanu u Clotilde. Ghaliex Luciano jispicca jmur travestit fis-suq fqajjar f’parti tant mistkerrha u mahmuga ta’ Firenze?

Minn fejn giet il-famuza Kontessa ta’ Roccabruna? Minn fejn gabet dak il-gid kollu li kellha? Min kienet din il-mara tant helwa imma fl-istess hin tant imdejqa?
Xi jsir min-nanu li kien ikrah ferm u b’kull xorta ta’ vizzji? Hu li tant ha pacenzja bi Clotilde minn meta kienet tarbija sa ma saret xebba.

U min kien il-Baruni Vamba? X’tahbila hemm bejnu u bejn Marija l-Hamra u Leonia ta’ Roccabruna? U Luciano fiex jidhol?