Books – Marziale

14.95

Out of stock

Il-Vittmi tar-Reghba
Kitba ta’ Emilio Lombardi

Out of stock

SKU: 9789995767570 Categories: , , Tag:

Description

Marziale kien negozjant kbir gewwa Le Havre fi Franza u kellu gid kemm jesa’ gildu, imma r-reghba kbira li kellu ghall-flus geghlitu jaghmel delitti kbar biex jistaghna minn fuq dahar haddiehor. Bizzejjed nghidu li huwa qatel lil zijuh Riccardo Bernier biex minghalih li se jirtu, billi huwa kien l-uniku qarib tieghu. Izda l-folja nqalbet u Marziale malajr sab li ma kien wiret xejn.
Ulied Riccardo, li allura dahlu fis-sehem ta’ wirt missierhom, jahilfu li jivvendikaw il-mewt ta’ missierhom u jibqghu sakemm igibu lil Marziale u l-komplici tieghu taht idejhom u jittorturawhom sal-mewt.
Imma kif Marziale ppretenda li jiret lil zijuh meta dan kellu lil uliedu?