Books – Rubini

16.95

2 in stock

Kitba ta’ Sharon Calleja

2 in stock

SKU: 9789918210398 Categories: , , Tag:

Description

Lejla xitwija. Sajjetti jlehhu f’sema skur. Xita. Samantha thares ‘il barra mit-tieqa ta’ kamritha, ittappan il-hgiega b’nifisha, forsi tilmahha. Lil ohtha Jasmine. Ghalfejn kienu telquha kollha kemm huma.

L-arlogg jehodha lura. Passat. Festin. Gheluq sninha. Gizirana sabiha tar-rubini. Robbie, l-imhabba ta’ hajjitha. Xandru, assassin.

Sparatura. Wahda. Tnejn. Il-genituri ta’ Samantha u Jasmine f’qiegh ta’ tebut. Jurgen ix-Xafra, l-aktar ragel kriminal li hawn f’Malta. Samantha u Jasmine jispiccaw vittmi ta’ komplott minhabba d-dejn li kien halla missierhom.

Qabel issib serhan, Samantha trid tiskopri s-sigrieti kollha li kienu qeghdin jippersegwitawlha hajjitha.

Rubini fejn it-tama ma tispicca qatt fejn is-sigrieti jinsabu mohbija fid-dellijiet li kienu qeghdin jimirhu f’Villa Demanuele fejn ladarba tmur, difficli terga tigi lura.