Books – Samantha u l-Imħabba Sigrieta

5.99

1 in stock

1 in stock

SKU: 9789993297178 Categories: , , Tag:

Description

Samantha kellha sigriet li lanqas lill-akbar habib taghha ma setghet tghidu.

Min-naha tieghu, Thomas jiftah qalbu dwar kull tfajla li toghgbu. Ried johrog ma’ Abbie, imbaghad bl-ghajnuna ta’ Samantha, hareg ma Alison, ma Kylie u hafna ohrajn.

Biss ghaliex Thomas u Samantha johorgu flimkien bhala hbieb biss?