Vi jew Va?

14.95

3 in stock

3 in stock

Description

Loghba li tghinek tiskopri kemm taf sewwa lil shabek, li tista’ tintuza bhala ice-breaker jew waqt attivitajiet ta’ team-building.

X’taghzel kieku:

Li jkun fik tliet darbiet il-piz tieghek ta’ bhalissa jew li tkun twil nofs it-tul li fik?
Li tinfaqa’ tidhaq kull meta jkollok konverzazzjoni serja jew li titfewwaq wara kull bewsa li taghti?
Li tkun liebes flokk bit-tikketta ghadha mwahhla u l-prezz jidher jew li tkun liebes flokk ta’ wara quddiem?

U x’tahseb li jaghzlu shabek? Jafuk bizzejjed biex jaqtghu dak li ghazilt int?

300 dilemma.

eta’: 7+