Books – L-Gherien tal-Katavri – L-Ewwel Ktieb

14.95

2 in stock

Arturo Caruana
Assattat minn Charles B. Spiteri

2 in stock

SKU: 9789995799946 Categories: , , Tag:

Description

Dan ir-rumanz ilaqqaghna ma’ Susanna, serva f’dar il-Konti u l-Kontessa De Serra. Kemm il-Konti kif ukoll il-Kontessa kienu jarawha bhala bniedma misterjuza. Kienu jithassbu fuqha u jiddejqu minnha.

Leopoldo, il-Lupu tal-Muntanji, kap tal-briganti tal-Gherien tal-Katavri li kulhadd kien jibza’ minnu, ma kien jipprendi lil hadd u b’ras stinata u akkost ta’ kollox kien iwettaq dak kollu li jkun irid.

L-imsejken Maurizio, l-iben wahdieni tal-familja De Serra jigi mdahhal innocentament f’hafna intricci u misteri tant kbar li bdew ikissruh. Minn guvni nobbli, ferriehi u bla ebda hsibijiet jispicca donnu bniedem bla hajja.

Rumanz li jhalli lill-qarrej fuq ix-xwiek sabiex jaghraf l-intricci kbar u misterjuzi li jsawruh.