Books – Maltese Books – Jinżlulek Għasel – (BDL)

12.95

Out of stock

– Gabra ta’ Aneddoti minn Maltin maghrufa
Jekk qed tahsbuha tixtrux kopja ghaz-zija Anna, li qieghda soru ma’ tal-Klawsura, jew ghall-kugin socju tal-Muzew, aghlqu ghajnejkom u ixtru. Nizgurawkom li m’hemm xejn skandaluz jew li jista’ jhammrilhom wicchom.

U jekk, bhalna, inzertajtu thobbu l-annimali, tajjeb tkunu tafu li parti mid-dhul mill-bejgh ta’ dan il-ktieb iddeccidejna li nghadduha lil xi santwarji tal-annimali, b’radd il-hajr ghall-hidma fejjieda taghhom.

Malta zghira, u x’aktarx li ghandkom konoxxenza ma’ whud mill-personalitajiet li se tiltaqghu maghhom u taqraw dwarhom f’dawn il-pagni.

Ahna certi minn haga wahda. Il-Kontentut ghandu jnisslilkom tbissima kultant anke xi demgha.

Out of stock

SKU: 9789995733988 Categories: , , Tag: