Malti Għalina T-Tfal 1

6.50

5 in stock

5 in stock

SKU: 9789995720247 Categories: , ,

Description

Dan il-ktieb qieghed imfassal apposta biex jghinek u jiggwidak tkopri s-sillabu tal-ewwel klassi tal-primarja. Dan il-ktieb hu mimli bi stampi kkuluriti u tahrig imqieghed f’certu ordni, b’mod car, biex l-istudenti jitghallmu b’sistema organizzata icda kreattiva u b’differenza minn tas-soltu! L-ezercizzji li fih qefhdin imfasslin b’tali mod li jaghmlu enfasi fuq l-aspetti je jbatu minnhom it-tfal f’din l-eta. Dan il-ktieb jaghmel enfasi wkoll fuq l-ittri kapitali u fuq il-hoss tal-ittra f’pozizzjonijiet differenti (quddiem, fin-nofs u fuq wara) ta’ kelma wara li l-istudenti jkopru l-alfabett, hemm ezercizzji varji li sal-ahhar tal-ktieb, l-istudenti jkunu kapaci jghaqqdu sentenza/i. Dan il-ktieb hu miktub minn zewg ghalliema li ggradwaw fil-Malti. Maghhom kien hemm tim ta’ ghalliema ohra minn ghadd ta’ skejjel primarji u studenti tal-primarja li ghenu lill-awturi jipperfezzjonaw il-ktieb.

Fih jinkludi

– Is-sillabu kollu tal-ewwel klassi tal-primarja;
– Ezercizzji varji ta?livelli differenti;
– Enfasi kemm fuq l-ittri zghar kif ukoll fuq l-ittri kapitali;
– Ezercizzji varji ta? livelli differenti;
– Stampi kkuluriti li jghinu lill-istudenti u jaghtuhom gost;
– Simboli li vizwalment jispjegaw lill-istudenti x?mistenni minnhom fl-ezercizzji;
– Kitba aggornata skont l-ahhar regolamenti tal-ortografija