Malti Għalina T-Tfal 3

6.50

Out of stock

Out of stock

SKU: 9789995720261 Categories: , ,

Description

Dan il-ktieb qieghed imfassal apposta biex jghinek u jiggwidak tkopri-sillabu tat-tielet klassi tal-primarja. Dan il ktieb huwa grammatika f’kuntest. It-tfal huma meghjuna mill-karattru ta’ Pengo (kelb), annimal li se jghidilhom kif ghandhom jimxu pass pass biex ikomplu jsahhu l-hiliet taghhom fil-Malti. L-ewwel it-tfal ilkollhom silta miktuba mill-awturi stess, imbaghad ftit mistoqsijiet li jwassluhom ghas-suggett grammatikali. Wara jkollhom it-tahrig; li huwa varjat u kreativ! Wara kull lezzjoni hemm sezzjoni fejn it-tfal jerriflettu ftit x’ghamlu (speci ta’ awtoassessjar indirett). Din tghinhom biex jindunaw fehmux il-lezzjoni jew le. Barra minn hekk fih mind maps li permezz taghhom l-istudenti jitghallmu jfasslu l-komponimenti! Dan il-ktieb hu miktub minn zewg ghalliema li ggradwaw fil-Malti. Maghhom kien hemm tim ta’ ghalliema ohra minn ghadd ta skejjel primarji u studenti tal-primarja li ghenu lill-awturi jipperfezzjonaw il-ktieb.

Fih jinkludi:

– Revizjoni tas-sillabu tat-tieni klassi tal-primarja;
– Is-sillabu kollu tat-tielet klassi tal-primarja;
– Ezercizzji varji ta’ livelli differenti;
– Mind maps biex jghinukom fil-komponimenti;
– Sistema t’awtoassessjar biex tara fhimtx jew ghadekx tiftakar dak li ghaddejt;
– Stampi kkuluriti li jghinu lill-istudenti u jaghtuhom gost;
– Simboli li vizwalment jispjegaw lill-istudenti x’mistenni minnhom fl-ezercizzji;zewg werrejja, wiehed fil-bidu bit-titli tas-siltiet u l-iehor wara bit-topiks grammatikali;
– Kitba aggornata skont l-ahhar regolamenti tal-ortografija