Books – Tgħallaq u Baqa’ Haj

2.99

Out of stock

Kitba ta’ Emilio Lombardi

Out of stock

SKU: 9789995767044 Categories: , , Tag:

Description

Rumanz kurjuz u misterjuz ibbazat fi Franza hafna snin ilu.
Ir-Re Filippu, malli kellu l-ewwel iben tieghu, iddecieda li jsejjah lis-sahhara Vinja, meqjusa bhala l-aqwa sahhara ta’ dak iz-zmien, biex taqralu l-futur ta’ ibnu Edwardo. Din fost hafna biza’ qalet lir-re li ibnu, meta jilhaq l-eta’ ta’ tmintax-il sena, ghandu jigi mghallaq.
Wiehed ma jistax jimmagina minn xiex ghadda r-Re Filippu u martu Avellina, u aktar tard binhom Edwardo, jekk ma jaqrax dan ir-rumanz kommoventi u eccitanti mill-bidu sal-ahhar.